pannels in grass
STAVANGER
CLEAN ENERGY TRANSITION
SUMMIT 2021
Nye Forretningsmuligheter i en Bærekraftig Fremtid!

25.-26. AUGUST 2021, BEKHUSKAIEN

Stavanger Energy Conference ble på mange måter skapt av det brutale oljeprisfallet i 2014. En euforisk bransje med stadig større investeringer under en skyfri himmel, ble brått og brutalt underminert av skiferoljens gjennombrudd. Investeringer ble kuttet, prosjekt ble skrinlagt eller utsatt, og kostnadskuttene ble stadig mer merkbare for leverandørindustrien. Stavanger var en av regionene som ble særlig hardt rammet, og nyhetsbildet ble stadig mer deprimerende.

 

Vi ville prøve å få litt positivitet tilbake i hverdagen, og resultatet ble et lokalt forankret bransjeløft iform av en lavkost energimesse på Rosenberg. I rammene av 120 års industrihistorie møtte hele 80 utstillere opp og viste frem ny teknologi og omstillingsevne!

Siden den gang har oljeprisen styrket seg betraktelig, og vi ser stadige tegn til bedring. For første gang siden 2014 spår revisjonsselskapet EY vekst innen norsk oljeservice, og Jarand Rystad ser for seg en leteboom på norsk sokkel i 2018, med opptil 51 nye brønner! Marginene vil fortsatt være under press, men det er liten tvil om at aktiviteten vil ta seg betraktelig opp de neste årene. Men hva skjer etter det? Hvordan ser verden ut når vi kommer litt ut på 2020-tallet? Er oppgangstendensene vi nå ser bærekraftige for industrien i et lengre perspektiv?

Verdens energibehov øker stadig raskere i takt med befolkningsveksten og økt levestandard. Samtidig er tilveksten av fornybare energikilder foreløpig for svak til å holde følge. Er denne utviklingen bærekraftig? Hvordan kan vi som bransje bidra til en mer bærekraftig utvikling?

Dette er noen av de sentrale temaene vi belyser når vi igjen møtes på Rosenberg i 2019 under parolen: Bærekraftig Comeback?

Vi sees!

 

 

 

HISTORIE

Stavanger Energy Conference ble på mange måter skapt av det brutale oljeprisfallet i 2014. En euforisk bransje med stadig større investeringer under en skyfri himmel, ble brått og brutalt underminert av skiferoljens gjennombrudd. Investeringer ble kuttet, prosjekt ble skrinlagt eller utsatt, og kostnadskuttene ble stadig mer merkbare for leverandørindustrien. Stavanger var en av regionene som ble særlig hardt rammet, og nyhetsbildet ble stadig mer deprimerende.

 

Vi ville prøve å få litt positivitet tilbake i hverdagen, og resultatet ble et lokalt forankret bransjeløft iform av en lavkost energimesse på Rosenberg. I rammene av 120 års industrihistorie møtte hele 80 utstillere opp og viste frem ny teknologi og omstillingsevne!

I 2019 så vi med "Bærekraftig Comeback?" nærmere på om oppgangstendensene var bærekraftige i et lengre perspektiv. Bærekraftig både i form av klima-avtrykk og hvordan leverandørindustrien måtte tilpasse seg. Hvordan kunne vi som bransje bidra til en mer bærekraftig utvikling?

Når vi nå flytter fra Rosenberg til Bekhuskaien i 2021 øker vi bærekraftsfokuset ytterligere, og inviterer til flere arrangement under en samlet paraply; Stavanger Clean Energy Transition Summit.

Vi sees!