STAVANGER ENERGY CONFERENCE 2023

13 og 14 September 2023 arrangeres Stavanger Energy Conference for fjerde gang. SEC2023 har utviklet seg til å bli en avgjørende arena der vi setter søkelys på konkrete muligheter fra en aksellererende energibransje i stadig endring. 

På SEC2023 er vi så konkrete som mulig. En samlet leverandørindustri møtes til to dager med messe og topptung fagkonferanse. Her møter du både beslutningstakerne og brukerne, og får siste nytt om de mange nye prosjektene fremover.


Siden starten på Rosenberg tilbake i 2017, har Stavanger Energy Conference etablert seg som en viktig møteplass der leverandørene viser frem kompetanse og teknologi, og møter med innkjøpere og prosjektledere til forhåndsbookede møter. Det er en relativt lav kost for å bli med, målet er at vi som en samlet leverandørindustri lager et arrangement som løfter hverandre.

Det er vanskelig å finne en region med en bedre utviklet verdikjede for energisektoren enn Stavanger og Rogaland. Regionen har naturgitte fordeler med mye fornybar kraft, nærhet til Europa, og den riktige kompetanseprofilen i befolkningen. Regionen spenner over flere energibærere; fra biomasse og sol, til vind- og vannkraft, og ikke minst den verdensledende olje- og gassklyngen. Sistnevnte står for store deler av sysselsettingen og verdiskapningen i regionen. Samtidig ser vi at stadig mer av kompetansen og teknologien fra "Oljå" ikke bare brukes innen fornybar energi, men også innen havbruk og mer tradisjonell industri.

Når vi nå flytter arrangementet opp til Stavanger Forum og får mer plass, er det derfor naturlig at vi inviterer med blant annet havbruksnæringen. Hensikten er at du som leverandør skal kunne møte og vise deg frem for flest mulig kunder på et og samme sted!


Selv om overgangen til grønne energikilder er godt igang, vil vi være avhengig av tilgangen til fossile energikilder i mange år fremover. Samtidig må utslippene ned, og for å få til det må den tradisjonelle olje- og gassindustrien ta sin del av ansvaret for å gjøre leting og produksjon mer bærekraftig.

Vi sees i Stavanger neste år!

Kopi av Kopi av Kopi av Kopi av Kopi av Kopi av Kopi av Kopi av Kopi av Kopi av Kopi av Ne
Kopi av Kopi av Kopi av Kopi av Kopi av Kopi av Kopi av Kopi av Kopi av Kopi av Kopi av Ne

EVENTS

Kopi av Kopi av Kopi av Kopi av Kopi av Kopi av Kopi av Kopi av Kopi av Kopi av Kopi av Ne

KONFERANSE

MESSE

 

MØT TEAMET

Vårt team består av en prosjektorganisasjon med en kjerne på fire personer. I tillegg har vi fagkommitéer, arbeidsgrupper, dugnadsgjenger i form av lokale idrettslag, og en rekke andre som bidrar til gjennomførbarheten til et arrangement av denne størrelsen.

Ta gjerne kontakt med en av oss for mer informasjon!

IMG_0730.jpg

Bjørn Olaf Helgøy

Managing Director

Eyolf.PNG

Eyolf Bakke-Erichsen

Chairman and Project Director

IMG_0359.JPG

Lill Merete Helgøy

Project Manager

Magnus.PNG

Magnus Skrabeklev

Project Manager