top of page

GENERASJON Z

Vår egen skreddersydde arena med workshops, karrierebørs og effektive møter mellom næringslivet og studenter! 

Ledigheten er rekordlav med kun 1,6%, og vi må tilbake før finanskrisen for å finne tilsvarende tall.

Dette setter naturlig nok press på energibransjen i jakten på de beste hodene, og vi kan fort havne i en ny uheldig lønnsspiral og kannibalisering som vi har opplevd tidligere.

SEC har siden starten i 2017 jobbet kontinuerlig for leverandørindustrien, og hvordan vi som bransje best mulig kan tilpasse og posisjonere oss for fremtiden. Dette har vært spesielt tydelig med det sterke fokuset på kommende prosjekt, og hvordan mindre bedrifter kan komme i posisjon til å bli leverandører også utenfor sin primærbransje.

øy i messehallen

GENERASJON Z øy i messehallen

Karrierbørs

KARRIEREBØRSEN

Hva er KarriereBørsen

KarriereBørsen er en arena for forhåndsavtalte speed intervjuer mellom utstillere og student/søker.

Tilgang og deltagelse inn mot KarriereBørsen er forbeholdt utstillere/sponsorer.

Speed intervjuene vil foregå under messedagene, og følger i hovedsak messens åpningstider.

Tilbudet er ment som et supplement i tillegg til bedriftens ordinære rekrutteringsarbeid.

 

Slik fungerer KarriereBørsen

I forkant av gjennomføringen av SEC kan utstillere komme med et behov. Behovet kan enten være ledige stillinger eller en invitasjon til oppgaveskriving. Behovet er skal defineres tydelig i utlysningsteksten.

Praktisk gjennomføring av KarriereBørsen

Utstiller utformer selv utlysningsteksten, som danner grunnlaget for speed intervjuene under selve messedagene.

Utlysningen blir publisert på SEC hjemmeside og nyhetsbrev, på SEC LinkedIn, Uis og evnt andre gratisportaler. I tillegg jobber vi mot et samarbeid med andre landets store universiteter og høyskoler, slik at vi får presentert stillingene til et størst mulig aktuelt publikum.

Det er åpnet for alle å vise sin henvendelse.

KarriereBørsen vil ha plassbegresning. Antall utlysninger avtales direkte med SEC. 

Motta møteplan

Når utlysningsperioden avsluttes vil du motta en digitale «søkerliste». Utstiller bestemmer selv hvem og hvor mange du ønsker å invitere til speed intervju. Prioriteringslisten returneres SEC, som vil stå for den praktiske koordineringen av speed intervjuene under messedagene.

Alle som har vist sin interesse for utlysningene, vil få svar. 

Oppfølging

I etterkant av arrangementet vil SEC følge opp både utstiller og student, for å forsikre oss at opplevelsen blir så god som mulig for begge parter.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Under Messedagene

Utstiller får tildelt plass i KarriereBørsen.  

Viktig at bedriften stiller med nok og rett personell til KarriereBørsen, til å gjennomføre speed intervjuene.

 

Et vellykket speed intervju?

Intensjonen med speed intervjuer er i hovedsak å etablere et førsteinntrykk mellom utstiller og student.

Det er satt av 15-20 minutter pr intervju. Tiden vil trolig oppleves som litt for kort. Det skal faktisk være for lite tid, da hele hensikten med møtet er å opprette dialog.  

Med andre ord; en avtale om fremdrift og videre dialog er et vellykket speed intervju!

bottom of page