MØTEBØRSEN

Thommessen Connect

Konkrete og fruktbare B2B-møter er selve grunnstrukturen i Stavanger Energy Conference, og det legges store ressurser i å gjøre utbyttet best mulig for besøkende såvel som foredragsholdere og utstillere. Dette gjør vi ved å tilrettelegge for mest mulig effektive messedager gjennom utstrakt forhåndsbooking av møter.  Som del av Thommessen Connect finner du blant annet:

Speed-date med innkjøpere og prosjektledere!
Forhåndsbook direktemøter med utvalgte innkjøpere og prosjektledere. Hvert møte er satt til en varighet på max 10 minutter, så still godt forberedt! For å hjelpe på tidsnøden skal begge parter ha fått stikkord om innhold på forhånd. Dette er ekstremt populære møter. På grunn av kapasiteten er dette forbeholdt utstillere på messen.

Søk om møte med (andre) utstillere!
Ofte rekker en ikke prate med alle en ønsker på en messe av denne størrelsen. Typisk har man lagt en plan og løype å følge, men de en ønsker å prate med er ofte opptatt med andre møter. Gjennom Thommessen Connect kan en planlegge og foreslå tidspunkt for møtene på forhånd, også med selskap en ikke har noen kontakter i! Dette er en fin måte å planlegge og effektivisere messedagen på, både for deg som besøkende og for deg som utstiller. Gjennom et enkelt søknadsskjema forteller du med stikkord hva du kan levere/trenger, og når det passer å møtes. Utstillerne får så en oversiktlig liste over de som ønsker møter, og kan selv avgjøre/prioritere hvem en rekker å ha møte med.

B2B-lounge
Egen kafé og venteområde i direkte tilknytning til møtelokalene

Nå har DU muligheten til å påvirke hvem du kan booke møte med på Stavanger Energy Conference (SEC2021)! 

Her kan du komme med ønsker og forslag til selskap og prosjekt du har lyst til å møte på

Stavanger Energy Conference 25.-26. august 2021.

Vi tar kontakt med de mest populære selskapene, og erfaringsmessig ønsker de fleste å stille opp på dette.

ddddddddddddddddddddd.PNG