top of page

B2B MØTEBØRS

 

 

B2B Møtebørs er vår skreddersydde arena for speeddating med businessfokus!

Konkrete og fruktbare B2B-møter er selve kjernen i Stavanger Energy Conference, og det legges store ressurser i å tilrettelegge for mest mulig effektive messedager for våre utstillere gjennom utstrakt forhåndsbooking av møter. 

Speed-date med innkjøpere og prosjektledere!

Søk om møte med
(andre) utstillere!

B2B Lounge

Forbeholdt utstillere

Forhåndsbook direktemøter med utvalgte selskaper. Hvert møte er satt til en varighet på max 10 minutter, så still godt forberedt!  

Dette er ekstremt populære møter, og hensikten med møtene er er i hovedsak å opprette dialog. En avtale om fremdrift og videre dialog er vellykket møte!

For å hjelpe på tidsnøden skal begge parter ha fått stikkord om innhold på forhånd.

På grunn av kapasiteten er dette forbeholdt utstillere på messen.

Åpen for alle

Ofte rekker en ikke prate med alle en ønsker på en messe av denne størrelsen. Typisk har man lagt en plan og løype å følge, men de en ønsker å prate med er ofte opptatt med andre møter.

Gjennom Møtebørsen kan en planlegge og foreslå tidspunkt for møtene på forhånd, også med selskap en ikke har noen kontakter i!

 

Dette er en fin måte å planlegge og effektivisere messedagene på! 

Egen kafé og venteområde i direkte tilknytning til møtelokalene

Her kan du komme med ønsker og forslag til selskap og prosjekt du har lyst til å møte på SEC den 13.-14 September 2023.

Vi tar kontakt med de mest populære selskapene, og erfaringsmessig ønsker de fleste å stille opp på dette.

Hvordan delta?
For å kunne booke møter må du være registrert som besøkende eller utstiller, og ha din unike referansekode tilgjengelig.

Møtebookingen åpner 01. Juni 2023, mer informasjon og oversikt over hvilke selskaper du kan booke møter med, kommer like i forkant.

Vi matcher ønskelistene mot hverandre og forsøker, så langt det lar seg gjøre, å sette opp så mange møter som mulig.

bottom of page