top of page
Image by CHUTTERSNAP

Visjon

​Motivasjon og drivkraft bak Stavanger Energy Conference, har siden første gjennomføring i 2017, vært å skape engasjement og positivitet gjennom en inkluderende B2B møteplass for regionens mange dyktige leverandørbedrifter. En arena for et felles bransjeløft, ny teknologi og bærekraftig omstillingsevne har vært hovedfokus, og den regionale dugnadsviljen får å få dette til har vært sterk.

Når vi nå løfter arrangementet inn til Bekhuskaien i Stavanger Sentrum, ivaretar vi den historiske industrielle bakgrunnsrammen. Samtidig bedres tilgjengeligheten betraktelig, og vi har mulighet til å inkludere flere små og store arrangement under en felles paraply.

 

Vi er i dialog med en rekke selskap og organisasjoner rundt selve programmet og aktivitetene, og inviterer gjerne inn fler som ser at de har noe å bidra med. Vi ønsker ikke å konkurre mot de mange andre gode initiativene lokalt, men heller samarbeide med mål om å ta en posisjon (inter-)nasjonalt. Og er det noe denne regionen virkelig har vist tidligere, er at når vi jobber mot et felles mål er det ingen grenser for hva vi kan få til. Det felles målet er nå en bærekraftig omstilling av landets kanskje viktigste industri de siste 50 årene. Det er å ta vare på de mange dyktige bedriftene og ansatte, samtidig ved at en tiltrekker nye ved å være ledende i fornybarkappløpet. Det er ambisiøst, men vi har fått det til før, og dersom vi sammen vil dette, ligger alle forutsetningene tilstedet for å gjøre det igjen!

Historie

Stavanger Energy Conference ble på mange måter skapt av det brutale oljeprisfallet i 2014. En euforisk bransje med stadig større investeringer under en skyfri himmel, ble brått og brutalt underminert av skiferoljens gjennombrudd. Investeringer ble kuttet, prosjekt ble skrinlagt eller utsatt, og kostnadskuttene ble stadig mer merkbare for leverandørindustrien. Stavanger var en av regionene som ble særlig hardt rammet, og nyhetsbildet ble stadig mer deprimerende.

 

Vi ville prøve å få litt positivitet tilbake i hverdagen, og resultatet ble et lokalt forankret bransjeløft iform av en lavkost energimesse på Rosenberg. I rammene av 120 års industrihistorie møtte hele 80 utstillere opp og viste frem ny teknologi og omstillingsevne!

I 2019 så vi med "Bærekraftig Comeback?" nærmere på om oppgangstendensene var bærekraftige i et lengre perspektiv. Bærekraftig både i form av klima-avtrykk og hvordan leverandørindustrien måtte tilpasse seg. Hvordan kunne vi som bransje bidra til en mer bærekraftig utvikling?

Når vi nå flytter fra Rosenberg til Bekhuskaien i 2021 øker vi bærekraftsfokuset ytterligere, og inviterer til flere arrangement under en samlet paraply: Stavanger Clean Energy Transition Summit.

SISTE NYTT FRA SEC 2021:

Stavanger 1.des 2020 - Møtebørsen endrer navn til Thommessen Connect

 

Med vårt unike møtebookingsystem tilrettela vi for mer enn 500 strukturerte møter de årene messen ble arrangert på Rosenberg. Trykket i august neste år forventes å bli enda større, og vi har nå inngått et samarbeid med Advokatfirmaet Thommessen for å videreutvikle møtebørsen og B2B-delen under paraplyen Thommessen Connect!
 

Thommessen er et av Norges ledende forretningsadvokatfirmaer med kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger og London. I Stavanger jobber teamet primært med det lokale næringslivet, med fokus på olje og gass, fornybar, teknologi, tvist og transaksjon.


Konkrete og fruktbare B2B-møter er selve grunnstrukturen i Stavanger Energy Conference, og det legges store ressurser i å gjøre utbyttet best mulig for besøkende såvel som foredragsholdere og utstillere. Dette gjør vi ved å tilrettelegge for mest mulig effektive messedager gjennom utstrakt forhåndsbooking av møter. Som del av Thommessen Connect finner du blant annet:


Speed-date med innkjøpere og prosjektledere!
Forhåndsbook direktemøter med utvalgte innkjøpere og prosjektledere. Hvert møte er satt til en varighet på max 10 minutter, så still godt forberedt! For å hjelpe på tidsnøden skal begge parter ha fått stikkord om innhold på forhånd. Dette er ekstremt populære møter. På grunn av kapasiteten er dette forbeholdt utstillere på messen.

Søk om møte med (andre) utstillere!
Ofte rekker en ikke prate med alle en ønsker på en messe av denne størrelsen. Typisk har man lagt en plan og løype å følge, men de en ønsker å prate med er ofte opptatt med andre møter. Gjennom Thommessen Connect kan en planlegge og foreslå tidspunkt for møtene på forhånd, også med selskap en ikke har noen kontakter i! Dette er en fin måte å planlegge og effektivisere messedagen på, både for deg som besøkende og for deg som utstiller. Gjennom et enkelt søknadsskjema forteller du med stikkord hva du kan levere/trenger, og når det passer å møtes. Utstillerne får så en oversiktlig liste over de som ønsker møter, og kan selv avgjøre/prioritere hvem en rekker å ha møte med.

B2B-lounge
Egen kafé og venteområde i direkte tilknytning til møtelokalene

ddddddddddddddddddddd.PNG
Thommessen connect
Næringsstøtte

Stavanger 13.nov 2020 - Ekstraordinær næringsstøtte ifm Covid-19

Stavanger Energy Conference (Black Phenix AS) har blitt tildelt midler fra Stavanger Kommune for arbeidet med å lage en inkluderende møteplass for leverandørindustrien. En stor takk til kommunen og formannskapet for støtten!

Kopi av Kopi av Kopi av Neutral Elegant
Image by Martin Balle

04.nov 2020: Vokst ut av Rosenberg, flytter til Bekhuskaien i Stavanger Sentrum!

En av leverandørindustriens kanskje viktigste møteplasser flyttes fra Rosenberg til Bekhuskaien i Stavanger sentrum!
En stor takk til Rosenberg WorleyParsons for utmerket samarbeid og støtte de siste årene, og hjertelig velkommen til Hendrik Veder Group som overtar stafettpinnen og åpner dørene for Stavanger Clean Energy Transition Summit 2021!

linkedin flytting.png
Bekhuskaien
bottom of page