top of page

22.12.20 Ønsker velkommen til Stavanger i august´21

I august 2021 åpner forhåpentligvis dørene for det første og største post-covid arrangementet for energibransjen etter nedstengningen av Norge. På Bekhuskaien i Stavanger Sentrum, med en kapasitet til å huse 300 utstillere og 12.000 besøkende, legges det opp til et fullspekket program med møtebørs, workshops, konferanse og foredrag, alt vinklet mot konkrete muligheter for leverandørindustrien i det pågående grønne skiftet. Velkommen til


Stavanger Clean Energy Transition Summit 25.-26. august 2021

Bærekraftig Endring av Energibransjen – Store Muligheter for Leverandørindustrien!


Stavanger Energy Conference (SEC) ble startet for og av leverandørindustrien, og grunntanken er at en samlet leverandørindustri lager en inkluderende lavkosts møteplass som gir konkrete muligheter og løfter bransjen som helhet.


De første årene ble SEC avholdt hos Rosenberg WorleyParsons på Hundvåg like utenfor Stavanger. Arrangementet har nå vokst seg såpass stort, at stafettpinnen overtas av Hendrik Veder Group på Bekhuskaien i Stavanger sentrum. I tillegg til å øke kapasiteten, bedres også tilgjengeligheten for besøkende. Og det trengs. Foreløpig påmelding tilsier rekordtall både hva gjelder utstillere og besøkende, noe som gjerne ikke er så rart mtp at det kan bli det første bransjearrangementet etter to år med nedstengning!


Stavanger Energy Conference ønsker derfor å takke alle sponsorene som er med på å gjøre dette mulig, og samtidig ønske alle en Gledelig Trygg Jul, og et Riktig Godt Nytt År med muligheter for et skikkelig comeback!


Vi sees i Stavanger i august!
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page