top of page

01.02.23 Finansiering i det grønne skiftet!

Norsk leverandørindustri har gjennom årene vist en fantastisk evne til innovasjon og omstilling, både innen offshore- og landbasert industri. Dette så vi mange gode eksempler på under Stavanger Energy Conference 2021. Det ble presentert en rekke konkrete prosjekt til over 100 utstillere, og vel 4000 besøkende, fordelt over to intensive dager på det første store arrangementet etter gjenåpningen av samfunnet.


Målet om fremtidens energimix og industri er det stor enighet om - den må bli mer bærekraftig. Med dette følger det behov for en massiv satsning på ny teknologi, og ikke minst finansiering. Ny teknologi og innovasjon innebærer ofte høy risiko, og mange bedrifter har gode idéer og prosjekt de må legge i skuffen pga manglende tilgang til risikokapital.


Når vi som industri igjen møtes 13.-14. september på Stavanger Forum, er det derfor et ekstra fokus på innovasjon og finansiering av denne slik at vi kan nå bærekraftsmålene våre.- Velkommen til Finansiering i det grønne skiftet - vår nye storsatsning på finansiering av bærekraftige energi- og industriprosjekt!


  • En dedikert øy i messehallen med egen scene

  • En mix av utstillere fra virkemiddelapparatet, banker og næringslivet (både etablerte bedrifter og scale-ups) med fokus på finansiering av bærekraftige innovative prosjekt

  • InvestorBørsen med Investorlunsj og eget mingleområde for investorer, banker og selskap på jakt etter kapital

  • Pitching kommersielle prosjekt og scale-ups

Partnere/sponsor stands:


Deltaker-, sponsor- og partnermulighet på Finansiering i det grønne skiftet Foruten Connect BAN Rogaland og Eksfin, er vi i samtaler med flere potensielle sponsorer, investorer og bedrifter som ønsker å bli en del av dette eventet. Dersom du har noen gode prosjekt som trenger finansiering, eller om du er en spiller som kan bistå i finansieringsprosesser - gi oss en lyd, så tar vi en runde på mulighetene!


Vi sees i Stavanger!

Comments


bottom of page