top of page

07.02.23 Utvidete muligheter for leverandørindustrien!


De siste ukene har vi sluppet nyheter om viktige nysatsninger på Stavanger Energy Conference

Dette er to av flere dedikerte områder skreddersydd for utstillere og besøkende. Mens Generasjon Z tar mål om å hjelpe leverandørindustrien med nok og riktig kompetanse de neste årene, tar Finansieringsområdet for seg oppkapitalisering av bærekraftige innovasjonsprosjekt i etablerte såvel som nystartede selskap.


Hvert område har en dedikerte arbeidsgruppe med representanter fra industrien, slik at vi sammen kan skape en best mulig arena med konkret utbytte og verdi for utstillerne. Dette har blitt veldig godt mottatt, og etter diskusjon med en rekke utstillere og samarbeidspartnere, er det derfor en glede å kunne presentere to nye satsningsområder; Digitalisering og Havbruk!


Mulighetene innen Digitalisering i det grønne skiftet er enorme, ikke bare innen fornybar energi, men vel så mye innen den tradisjonelle olje- og gassindustrien. Den norske olje- og gassproduksjonen er, og vil være, ekstremt viktig i mange år fremover. Hvordan kan digitalisering hjelpe oss å gjøre utvinningen og produksjonen mer bærekraftig? Og hvordan kan vi overføre denne typen teknologi mellom bransjer og industrier? Dette er noen av de sentrale spørsmålene vi ønsker å belyse under SEC2023.


Samtidig ser vi at stadig mer av teknologien fra den oljeindustrien er overførbar, ikke bare til fornybar energi, men også til infrastruktur, landbasert industri og havbruk. Vi ønsker derfor å invitere med disse næringene til en felles møteplass for erfaringsutveksling med den tradisjonelle leverandørindustrien. Hva er de største prosjektene fremover? Hvilke kontrakter kommer? Og hvilke muligheter er det for verdiskapende teknologioverføring fra oljebransjen?Dette, og mye mer håper vi du kan dra nytte av på årets Stavanger Energy Conference med utvidete muligheter for leverandørindustrien!


Comments


bottom of page