top of page

Høyspent Vest er et rådgivende ingeniørselskap innen elkraft som holder til i Sandnes. Sammen med selskapene Høyspent og Høyspent Øst, lokalisert i Oslo, utgjør vi Høyspentgruppen.


Høyspentgruppen leverer rådgivende ingeniørtjenester til nett- og produksjonsselskaper, og til offentlige og private utbyggere av infrastruktur og industri.


Vi sørger for en sikker tilkobling til høyspenningsnettet for kraftkrevende industri.

Derfor er vårt slagord «When power matters!»


Kraftkrevende industri har gått fra å være en avansert råvareindustri innen metallurgi og petrokjemi til å omfatte store datasentre, 3D-printing, fiskeindustri og batterifabrikker. Fellesnevneren for alle er at kraftforsyning fra høyspenningsnettet er virksomhetskritisk.Høyspent Vest sikrer kundene stabil tilkobling til høyspenningsnettet og stabil produksjon.


Vi kan blant annet:

• Utrede strømforsyning til mulige lokasjoner for datasenter og annen kraftkrevende industri.

• Utføre avklaringer i forbindelse med nettilknytning av kraftkrevende industri, avklare anleggsbidrag.

• Vurdere anleggs- og nettløsninger.

• Utarbeide konsesjonssøknader for alle typer høyspenningsanlegg/ produksjonsanlegg.

• Prosjektere høyspenningsanlegg.

• Stå for prosjektledelse og byggeledelse.

• Bidra til at prosjektet følger gjeldende myndighetskrav i alle faser; utbygging, drift og vedlikehold.

• Utføre revisjon og utforming av internkontrollsystemer.

• Utarbeide risikoanalyser, beredskapsplaner og handlingsplaner.


Høyspent Vest kan føre ditt prosjekt fra konseptstadiet, via planlegging, gjennomføring og helt frem til idriftsettelse og drift. Vi sikrer løsningene som legger det riktige grunnlaget helt fra start!


Vi har planlagt og prosjektert flere datasentre og industriparker. Planlagt og prosjektert nettilknytning for vindmølleparker og småkraftverk.


Elektrifisering av transportsektoren vil øke det norske kraftforbruket betydelig. Høyspent Vest har vurdert løsninger for lading av tungtransport og ferger.

Vi minimaliserer nettilknytningskostnadene til netteier ved bruk av ny teknologi.


Vi gleder oss til å treffe mulige samarbeidspartnere på Stavanger Energy Conference.

Ta gjerne kontakt med oss før den tid også! www.hoyspent.noComments


bottom of page