top of page

Møt Munio på Stavanger Clean Energy Transition Summit 25.-26. August 2021!


Omstilling, grønt skifte, digitalisering og koronautbrudd. Dette er utfordringer alle bedrifter har måttet ta stilling til og finne løsninger på de siste årene, og ingen regioner mer enn Stavanger-området.


Så hvordan passer Munio inn i dette bildet?

Munio har over 20 års erfaring med å utvikle e-læring og LMS for noen av de største bedriftene og industriparkene i Norge. Men dette er ikke gjort i et vakuum. Med på laget har vi hatt de største bransjeforeningene, som for eksempel EBA og NELFO, for å sikre at vi har det sterkeste faglige innholdet i bransjen.


Hos Munio vil du finne et stort utvalg kurs som du kan bruke til å videreutvikle kompetansen til dine ansatte. Vi leverer også systemene som lett lar deg ha en oversikt over all kompetanse som finnes i din bedrift, samt systemer for å distribuere ny læring og informasjon der det måtte være nødvendig. All læring kan gjennomføres på hjemmekontor, hvis ønskelig, og all kompetanse og sertifisering vil være lett tilgjengelig og dokumenterbart for deg som arbeidsgiver.


Men er e-læring like bra som tradisjonell klasseromsundervisning spør du kanskje? Svaret er ja, all forskning underbygger at e-læring faktisk i de fleste sammenhenger overgår klasserom i hva hver enkelt deltager sitter igjen med etter gjennomført kurs. Og vi her hos Munio merker skiftet. I 2020 hadde vi en over 70 % økning i antall gjennomførte kurs.


Comments


bottom of page