top of page

Familieeid gjenvinningsentreprenør Ragn‐Sells er en 100% familieeid gjenvinningsentreprenør etablert i Norge, Sverige, Danmark og Estland. Deres kjernevirksomhet er transport, sortering og bearbeiding av avfall fra næringslivet og private. Av dette avfallet produseres sekundære råvarer som papir, plast og metaller til verdensmarkedet. I Norge sysselsetter Ragn-Sells cirka 400 personer på sine 24 avdelinger rundt om i landet. Ragn‐Sells AS er sertifisert i kvalitet, miljø, arbeidsmiljø og samfunnsansvar.Fokus på innovasjon og bærekraft

Ragn-Sells sin viktigste oppgave er å ta vare på ressursene i avfallet. De jobber derfor kontinuerlig med innovasjon for å løfte avfallet oppover i avfallshierarkiet og øke gjenvinningsgraden.

Målet er å bidra til at klodens ressurser gjenbrukes, slik at vi slipper å ta ut unødvendig med jomfruelige ressurser. Gjennom dette ser Ragn-Sells på seg selv som en viktig aktør i arbeidet med å bringe de nordiske samfunnene fra en lineær til en sirkulær økonomi.Comments


bottom of page