top of page

I StS er bærekraftmålene forankret i styret og i ledelsen. Bærekraft er grunnsteinen i verdikjeden vår.


Vi skal være en pålitelig og konkurransedyktig leverandør samtidig som vi skal være en ansvarlig arbeidsgiver. Vi tar ansvar for miljøet gjennom en bærekraftig og langsiktig utnyttelse av fornybare ressurser. Vårt mål er kontinuerlig miljøforbedring - i utvikling av våre prosjekter, produkter og tjenester. Vi søker aktivt etter muligheter for å redusere negativ miljøpåvirkning i et livsløpsperspektiv.


Med våre anerkjente og spesial utviklede isolasjonsprodukter bidrar vi til å redusere det globale energiforbruket med mindre CO2 utslipp både nasjonalt og internasjonalt.

Les mer om produktene våre her: https://stsgruppen.com/produkter/


StS er aktiv i å finne grønne prosjekter og samarbeider med kundene når de også søker muligheter her. Våre produkter, tjenester og kompetanse er relevant også i grønne prosjekter.


StS leverer for eksempel til Aker Solutions på Hywind prosjektet:

https://www.akersolutions.com/what-we-do/projects/hywind-tampen/

https://www.equinor.com/no/magazine/hywind-tampen-breakthrough.html


Hywind Tampen er verdens første fornybare kraftkilde for olje- og gassvirksomhet til havs. Etter planen skal den forsyne feltvirksomheten på Snorre og Gullfaks i Nordsjøen med elektrisk kraft. Dette vil bli den første flytende vindparken i verden som leverer strøm til olje- og gassplattformer til havs.


Vi ser frem til å møte det grønne skiftet på Stavanger Energy Conference.Comments


bottom of page