top of page

13.11.20 Tildelt ekstraordinær næringsstøtte

Stavanger Energy Conference (Black Phenix AS) har blitt tildelt midler fra Stavanger Kommune for arbeidet med å lage en inkluderende møteplass for leverandørindustrien. En stor takk til kommunen og formannskapet for støtten!

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page