PROGRAM

Stavanger Clean Energy Transition Summit fokuserer på hvordan den regionale leverandørindustrien kan ta del i, og tilpasse seg det grønne skiftet. Vi jobber hardt med å få hvert enkelt foredrag og aktivitet til å følge denne røde tråden, og oppfordrer de enkelte foredragsholdere til å bruke tid på fremtidige prosjekt og kontraktsmuligheter.

Endel av mulighetene vil naturlig nok ligge langt frem i tid, men arbeidet for å komme i posisjon til å levere mot disse, starter allerede nå!

 

Under finner du det foreløpige oppsettet og programbolkene for de to konferansedagene. Dette vil være åpent for endring, alt etter tilbakemeldinger programkommitéen får mtp innhold og ønsker fra industrien. Stavanger Energy Conference skal fortsatt være av og for leverandørindustrien!

Hovedsponsor til konferansen:

 

DAG 1 || ONSDAG 25. AUGUST 2021

ENERGY CITIES OF THE WORLD

Service Market: Turbulence and Transition

-Turbulent times in Oil and gas-how to time it?
-Transition of energy - how to play it?
-Supplier´s survival guide


v/Audun Martinsen, Head of OFS Research and Partner, Rystad Energy

Energihovedstaden: Stavanger-regionen
v/Harald Minge, Administrerende Direktør, Næringsforeningen og Ulf Rosenberg, Energirådgiver, Næringsforeningen

ONS 2022
v/ Leif Johan Sevland, President & CEO, ONS

SIRKULÆR ØKONOMI OG BÆREKRAFTIG NYSKAPING

Fra lineær til sirkulær økonomi i en råvarenasjon - et paradigmeskifte for norsk leverandørindustri?

v/ Tore Gjedebo, Investor og Intiativtaker til Faunaekspetimentet

A finandially appealing approach to the Maritime and Offshore sector!

A circular approach is interesting from an ecological as well as an economic perspective. This makes sustainability financially appealing.
v/ Egbert Vennik, CEO Hendrik Veder Group

Enabling new technology for a sustainable shift in the O&G Sector
The drilling contractor’s role: Maersk Drilling has set ambitious climate goal of 50% emissions intensity reduction by 2030

v/ Maersk Drilling (speakers to be announced)

Nye, grønne kraftintensive industrier - Verdikjedene og muligheter for leverandørindustrien!
v/ Ketil Barkved, CEO New Kaupang

Digitalisering i praksis er vår døråpner inn i det grønne skiftet, hvordan gjør vi det med nye partnere?

v/ Alfred Risan, Business Development Manager, MRC Global Norway AS

 

Fra avfall til ressurs - biogass er sirkulærøkonomi i praksis

v/ Lene Anita Opsal Beadle, Forretningsutvikler IVAR

v/Esben Tonning Otterlei, Forretningsutvikler LYSE

FINANCING THE GREEN DEAL

Finansieringsmuligheter for bærekraftige prosjekt og nyvinninger

New EU regulations changing investment strategies and capital flows.

A closer look at the practical impact for the supplier industry

v/ Tore Mydske, Partner, Advokatfirmaet Thommessen

MØTEBØRS  |  THOMMESSEN CONNECT

Strukturerte korte møter med innkjøpere og prosjektledere. FORHÅNDSBOOKING!

KVELDSARRANGEMENT

Middag og underholdning for utstillere, foredragsholdere og spesielt inviterte

renewable-energy-4176010_1280.jpg

DAG 2 || TORSDAG 26. AUGUST 2021

HAVVIND

Hywind Tampen - Læring og teknologiutvikling i et prosjektgjennomførings- og driftsperspektiv

v/ Olav-Bernt Haga (Prosjektdirektør Hywind Tampen) og  Ole Arild Larsen (Operasjonell leder Hywind Tampen)

Flexifloat - innovasjon for energiproduksjon til havs!
v/ Knut Høiland, Leder Forretningsutvikling, Rosenberg

Kosteffektiv modell for flyterteknologi som fremmer lokal verdikjede!

v/ Moreld Ocean Wind  (speakers to be announced)

Supplying to Offshore Wind?

- How to make your offering relevant to the developer

v/ Kristian Ascanius Jacobsen, Partner at Green Ducklings

Fra Oljeleverandør til Fornybaraktør

v/John Stangeland, Konsernsjef Norsea Group

Krav til leverandørindustrien for å lykkes med ubemannet drift av substasjoner

v/Jon Kippenes, DoggerBank Offshore Platform Manager, Equinor

Det Globale Markedet for Offshore Vind

v/David S. Ottesen, Director at NORWEP

KARBONFANGST OG LAGRING (CCS)

Forretningsmuligheter i en lokal Verdikjede for CO2

v/Forus Energigjenvinning, Lyse v/ Audun Aspelund (Prosjektdirektør Karbonfangst) og Aker Carbon Capture

CO2 - Den nye råvaren?

v/ Håvard Husby, Bergen Carbon Solutions AS

"Industrien – en del av løsningen!"
Brevik CCS - Status og framdrift på verdens første fullskala karbonfangstprosjekt i sementindustrien.

v/ Per Brevik, Direktør for alternativt brensel og bærekraft i HeidelbergCement Norway

CO2-transport- og lagring: Klimavennlig industiell omstilling

v/Kin Bye Bruun, Direktør Kommunikasjon og Myndighetskontakt i Northern Lights

Stella Maris CCS - Reverserer Oljeprosessen

v/Stig-Morten Helland, Leder CCS og Christian Fjell, Bærekraftsansvarlig, Altera Infrastructure

HYDROGEN

Muligheter i Lokalprodusert Hydrogen

v/Morten S. Watle,  Daglig Leder GreenH

Barents Blue

v/Bjørgulf Haukelidsæter Eidsen, CEO and Founder at Horisont Energy

Topeka - "sluttbrukerperspektiv"

v/Sigvald Breivik, CTO at Topeka

BATTERY HOUR

Muligheter i Norsk Batteriindustri 

 v/ Svein Kvernstuen,  CEO Beyonder

Fra politisk satsing til industrielt samabeid – vår satsing på batteri og brenselsceller

Vårt oppstarts- og utviklingsmiljø knyttet til tunge ekspertmiljøer i både Vancouver og Norge, søker nå et skifte fra lavkostsamarbeid i Asia, til konkurransedyktige, kompetente og effektive industrielle samarbeid nærmere det innovative lokale maritime miljøet.

v/ Nils Valland, Senior Vice President Supply Chain, Corvus Energy

 

MØTEBØRS  |  THOMMESSEN CONNECT

Strukturerte korte møter med innkjøpere og prosjektledere. FORHÅNDSBOOKING!

BLI MED PÅ DET BÆREKRATIGE SKIFTET !

Stavanger Energy Conference er nå i en fase der vi inngår samarbeidsavtaler og sponsorrater med viktige næringslivsaktører for en best mulig gjennomføring i 2021. Vi ønsker et inkluderende arrangement der alle som ønsker å bidra vil få muligheten til det. Vi må stå sammen og hjelpe hverandre både som region og som bransje, kun slik kan vi felles finne Nye Forretningsmuligheter i en Bærekraftig Fremtid.

Utstilling - Stands og selskapsprofilering

Vi har foreløpig kapasitet til å ha ca 300 utstillere og 12000 besøkende. Samtidig planlegger vi flere parallelle aktiviteter og sesjoner med mål om å engasjere flest mulig, og markere Stavangers posisjon som Energihovedstad.

Vi legger som tidligere år opp til å ha en lav inngangskostnad for å stille ut, slik at de fleste har råd til å vise frem teknologi, kunnskap og produkter som hører hjemme i det grønne skiftet.

Standard stand: 2750,-/kvm + 5000,- i registreringsavgift som inkluderer standpersonell, tepper, vegger, strøm, møtebørs og to billetter til kveldsarrangementet.

​Roll-up stand: 17,500,- totalt - et enkelt alternativ for deg som ikke trenger så mye plass.

​Sponset stand: 0,- For deg som er nyetablert og lever gründertilværelsen*.

 

Sponsorer

For å sikre et best mulig arrangement for regionen, er vi avhengige av at lokalt næringsliv kan være med å dele på den økonomiske risikoen. Dette er spesielt viktig i den usikre tiden vi er i nå, med en pandemi vi foreløpig ikke har kontroll på, og som kan føre til at hele arrangementet blir endret, utsatt eller i verste fall avlyst. Vi vil markedsføre våre sponsorer på best mulig vis i tiden frem mot arrangementet, og det vil bli en rekke fordeler for sponsorene ifm selve arrangementet. Ta kontakt for mer inforamsjon om hvordan du kan bidra og støtte arrangementet.

 

Gratis stand

Vi ønsker også i 2021 å sponse et par selskap vi mener fortjener det. Dette er typisk energirelaterte selskap i startfasen, selskap som ikke har råd til å være med på et slikt event uten sponsing.

Vi ønsker på denne måten å spesielt fremheve de som har turt å satse i et særdeles utfordrende marked, og slik fremstår som gode ambassadører for regionen og bransjen med sin ståpåvilje og pågangsmot.