- Bli med på det bærekraftige skiftet!

Stavanger Energy Conference er nå i en fase der vi inngår samarbeidsavtaler og sponsorater med viktige næringslivsaktører for en best mulig gjennomføring i 2021. Vi ønsker et inkluderende arrangement der alle som ønsker å bidra vil få muligheten til det. Vi må stå sammen og hjelpe hverandre både som region og som bransje, kun slik kan vi felles finne Nye Forretningsmuligheter i en Bærekraftig Fremtid.

Samarbeidspartnere og Sponsorer

Da vi har pleid å gjennomføre disse arrangementene på dugnad (for å holde kostnadene nede), er vi avhengige av drahjelp fra aktører med litt mer muskler, både faglig og økonomisk.

Fag-kommité / Arbeidsgruppe

Har du eller noen av dine kolleger en sterk faglig interesse og engasjement for en fornybar og bærekraftig industri og region? Isåfall ønsker vi gjerne at du tar kontakt, både mtp innspill og om mulig litt arbeid med det faglige programmet.

Sponsorer

For å sikre et best mulig arrangement for regionen, er vi avhengige av at lokalt næringsliv kan være med å dele på den økonomiske risikoen. Dette er spesielt viktig i den usikre tiden vi er i nå, med en pandemi vi foreløpig ikke har kontroll på, og som kan føre til at hele arrangementet blir endret, utsatt eller i verste fall avlyst. Vi vil markedsføre våre sponsorer på best mulig vis i tiden frem mot arrangementet, og det vil bli en rekke fordeler for sponsorene ifm selve arrangementet.

Utstilling - Stands og selskapsprofilering

Vi har foreløpig kapasitet til å ha ca 200 utstillere og 8000 besøkende hver dag. Samtidig planlegger vi flere parallelle aktiviteter og sesjoner med mål om å engasjere flest mulig, og markere Stavangers posisjon som Energihovedstad.

Vi legger som tidligere år opp til å ha en lav inngangskostnad for å stille ut, slik at de fleste har råd til å vise frem teknologi, kunnskap og produkter som hører hjemme i det grønne skiftet.

Standard stand: 2750,-/kvm + 5000,- i registreringsavgift som inkluderer standpersonell, tepper, vegger, strøm, møtebørs og to billetter til kveldsarrangementet.

​Roll-up stand: 17,500,- totalt - et enkelt alternativ for deg som ikke trenger så mye plass.

​Sponset stand: 0,- For deg som er nyetablert og lever gründertilværelsen*.
Vi ønsker også i 2021 å sponse et par selskap vi mener fortjener det. Dette er typisk energirelaterte selskap i startfasen, selskap som ikke har råd til å være med på et slikt event uten sponsing.

Vi ønsker på denne måten å spesielt fremheve de som har turt å satse i et særdeles
utfordrende marked, og slik fremstår som gode ambassadører for regionen og bransjen med sin ståpåvilje og pågangsmot.