top of page

16.02.21 Forretningsmuligheter i en lokal Verdikjede for CO2!

Regjeringen lanserte høsten 2020 sin satsning på fangst, transport og lagring av CO2, Langskip. Etablering av en nasjonal verdikjede for CO2 gir muligheter for lokale verdikjeder.

Forus Energigjenvinning er det største punktutslippet av CO2 i Sør-Rogaland, og her har Lyse og IVAR det siste året utredet muligheter for karbonfangst. Om vi trykker på pedalen kan en etablering påbegynnes i 2023, og Rogaland kan få et av de første fullskala karbonfangstanleggene i verden.


Hvilke muligheter gir dette leverandørindustrien i regionen?
Til SEC2021 kommer Forus Energigjenvinning og Lyse med Audun Aspelund (Prosjektdirektør karbonfangst) for å snakke om mulighetene en utbygging på Forus vil gi og visjonene for en verdikjede for CO2 i Rogaland. Aker Carbon Capture, som har gjennomført den tekniske mulighetsstudien for Forus Energigjenvinning deltar også, og vil fortelle om potensial og eksportmuligheter innen karbonfangst.Sikre deg plass på Stavanger Clean Energy Transition Summit 25. - 26. august før det er for sent

- Egen stand fra 17,500,- alt inkludert!

Bærekraftig Endring av Energibransjen - Store Muligheter for Leverandørindustrien og Regionen!


Når Stavanger Energy Conference arrangeres for tredje gang er hovedtema overgangen til renere energikilder, og mulighetene som følger i denne. Denne overgangen har allerede begynt å skape endel ringvirkninger for leverandørindustrien, og mulighetene til å bidra og ta del i dette skiftet blir stadig flere.


Det handler om å ta del i mulighetene, og på SEC2021 er vi så konkrete som mulig. Grunntanken er at vi som en samlet leverandørindustri lager et arrangement som løfter hverandre, og skaper positive ringvirkninger for regionen. Alle presentasjoner skal vinkles mot konkrete muligheter for deg som leverandør, og følges opp med en møtebørs der du og din bedrift kan diskutere muligheten for nettopp dere videre. Les mer om hvordan du kan bli endel av dette, følg med på programmet og hold deg oppdatert på StavangerEnergyConference.com.


Vi sees i august!


Comments


bottom of page