top of page

29.03.21 Fra lavkostsamarbeid i Asia til industrisamarbeid med det lokale maritime miljøet!

25. august åpner forhåpentligvis dørene for det første og største post-covid arrangementet for industrien etter nedstengningen av Norge. På Bekhuskaien i Stavanger Sentrum, med en kapasitet til å huse 300 utstillere og 12.000 besøkende, legger vi opp til et fullspekket program med møtebørs, workshops, konferanse og foredrag, alt vinklet mot konkrete muligheter for leverandørindustrien i det pågående grønne skiftet.


Blant de mange som stiller og forteller om nye muligheter, er det gledelig å nå kunne presentere Corvus Energy og Nils Valland med:


Fra politisk satsing til industrielt samabeid – vår satsing på batteri og brenselsceller.

Corvus Energy har siden den norske politiske satsingen på elektrifisering av offentlige anbudsoppdrag klart å opprettholde en sterk posisjon i et sterkt voksende marked. Sentralt i denne satsingen har vært etablering av robotisert produksjon i Norge. Vårt oppstarts- og utviklingsmiljø knyttet til tunge ekspertmiljøer i både Vancouver og Norge, søker nå et skifte fra lavkostsamarbeid i Asia, til konkurransedyktige, kompetente og effektive industrielle samarbeid nærmere det innovative lokale maritime miljøet.


Hva kjennetegner disse nye mulighetene, og hvordan skaper en industrielle samarbeid innenfor det nye bærekrafts markedet basert på fremtidsrettede verdier og løsninger? Corvus Energy gir en innsikt i sine valg, samarbeid og satsinger inn mot den maritime omstillingen som skaper enorme muligheter fremover.


Les mer om hvordan du kan ta del i dette, og få med deg de siste oppdateringene på www.StavangerEnergyConference.comComments


bottom of page