top of page

Fra lineær til sirkulær økonomi i en råvarenasjon - et paradigmeskifte for norsk leverandørindustri?

Hvordan ser fremtiden ut for den tradisjonelle leverandørindustrien, som i mange år har levd godt på det norske oljeeventyret? Hvordan vil det gå med velstanden i en råvarenasjon når råvaren fases ut til erstatning for grønnere alternativ? Hvordan kan leverandørindustrien være i forkant og tilpasse seg endringene som kommer?


Til SEC 2021 kommer Tore Gjedebo (Investor og intitiativtager til Faunaeksperimentet) og presenterer sine tanker om fremtiden til bransjen han tidligere var en stor investor i:

"Fra lineær til sirkulær økonomi i en råvarenasjon - et paradigmeskifte for norsk leverandørindustri? "



Etter foredraget og paneldebatten inviteres det videre til lansering av runde 2 i Faunaeksperimentet - et program for bærekraftig forretningsutvikling! Mer informasjon rundt betingelser, krav og søknadsfrist vil bli publisert på både www.Faunaeksperimentet.no og www.StavangerEnergyConference.com.


Velkommen til Stavanger Clean Energy Transition Summit 25. - 26. august!

Bærekraftig Endring av Energibransjen - Store Muligheter for Leverandørindustrien og Regionen!


Når Stavanger Energy Conference arrangeres for tredje gang er hovedtema overgangen til renere energikilder, og mulighetene som følger i denne. Denne overgangen har allerede begynt å skape endel ringvirkninger for leverandørindustrien, og mulighetene til å bidra og ta del i dette skiftet blir stadig flere.


Det handler om å ta del i mulighetene, og på SEC2021 er vi så konkrete som mulig. Grunntanken er at vi som en samlet leverandørindustri lager et arrangement som løfter hverandre, og skaper positive ringvirkninger for regionen og industrien som helhet. Alle presentasjoner skal vinkles mot konkrete muligheter for deg som leverandør, og følges opp med en møtebørs der du og din bedrift kan diskutere muligheten for nettopp dere videre. Les mer om hvordan du kan bli endel av dette, følg med på programmet og hold deg oppdatert på StavangerEnergyConference.com.


Vi sees i august!


Comments


bottom of page