top of page

25.03.21 Nye, grønne kraftintensive industrier - Verdikjedene og muligheter for leverandørindustrien

Sør-Vestlandet vil få et økende behov for omstilling til nye arbeidsplasser. Regionen har naturgitte fordeler med mye fornybar kraft, nærhet til Europa, og den riktige kompetanseprofilen i befolkningen. Med bakgrunn i den store omstillingen og elektrifiseringen av samfunnet, vil vi de neste 5 – 10 årene ha et mulighetsrom til å skape nye bærekraftige arbeidsplasser basert på dagens energitilgang. Sør-Vest Norge har i en europeisk sammenheng her unike muligheter.


New Kaupang AS ble stiftet i 2019 med formål å legge til rette for næringsetableringer innen kraftintensive industrier basert på fornybar energi som kan skape nye grønne, bærekraftige arbeidsplasser på Sør-Vestlandet.New Kaupang er et 100% offentlig eid selskap, hvor Rogaland Fylkeskommune eier 75% og Ryfylke IKS 25%. 9 kommuner er deltakere der 7500 dekar næringsareal er under utvikling. NK fungerer som et bindeledd mellom kommunene/tomteeierne og ulike markeder / etablerere. Som non-profit selskap er NK en nøytral partner, som det føles naturlig både for utviklere, kommuner og de aktører som ser etter områder å involvere i utviklings- og etableringsprosesser.Vi arbeider med prosjekter innen fire ulike industrier som alle stiller høye krav til areal og infrastruktur, ikke minst kraftforsyningen for å kunne etablere seg:

Battericelleproduksjon, fiskeoppdrett på land, hydrogenproduksjon med elektrolyse og dataprosessering. Dette er alle industrier i sterk vekst med med behov for støtte fra sterke, lokale verdikjeder.Hvilke muligheter er det for deg og din bedrift til å bli en del av disse verdikjedene?


Det vil Ketil Barkved fortelle mer om på Stavanger Clean Energy Transition Summit 25.-26. august (SEC2021). Det vil også bli mulig å få en nærmere prat med Ketil på møtebørsen Thommessen Connect. Les mer på www.StavangerEnergyConference.com, og bli med på den første og største møteplassen for leverandørindustrien etter Covid!


Vi sees i august!Comments


bottom of page