top of page

22.01.21 Planlegger å investere 100mnok i lokalprodusert hydrogen!

GreenH planlegger å investere 100mnok på Fiskå de neste årene, og ønsker å knytte tettere kontakt med lokal leverandørindustri for fremtidige leveranser.

Framveksten av hydrogen som energibærer vil føre til etterspørsel i Rogaland. Kostbar transport gjør at både produksjon og verdiskapning vil skje i nærhet til forbruket, noe som gir et stort behov for lokal kompetanse. Er tradisjonell leverandørindustri istand til å levere til slike anlegg? Hvor mange slike anlegg planlegges det de neste årene, hvor mye skal det investeres, og hvordan kan du komme i posisjon til å bli en leverandør?


Dette og mye mer vil Morten S. Watle fra GreenH gi svar på under Stavanger Clean Energy Transition Summit - 25.-26. aug 2021 (SEC2021). Det vil også være mulig å booke direktemøter med Morten på møtebørsen (utstillere prioriteres pga kapasitet).


Bærekraftig Endring av Energibransjen - Store Muligheter for Leverandørindustrien og Regionen!

Stavanger Energy Conference har vokst seg ut av Rosenberg, og flyttes til Stavanger sentrum for også å øke tilgjengeligheten for besøkende. Hovedtema er overgangen til renere energikilder, og mulighetene som følger i denne. Denne overgangen har allerede begynt å skape endel ringvirkninger for leverandørindustrien, og mulighetene til å bidra og ta del i dette skiftet blir stadig flere. Grunntanken er at vi som en samlet leverandørindustri lager et arrangement som løfter hverandre, og skaper positive ringvirkninger for regionen.


Det handler om å ta del i muligheten, og på SEC2021 er vi så konkrete som mulig. Alle presentasjoner skal vinkles mot konkrete muligheter for leverandørindustrien, og følges opp med en møtebørs der du og din bedrift kan diskutere muligheten for å levere til de respektive prosjekt.


Vi sees i august!

Comments


bottom of page