top of page

20.02.23 Prosjektfinansiering av fornybar energiprosjekt

Prosjektfinansiering av fornybar energiprosjekt v/Ida Johanne Bohmann, senioradvokat i CMS Kluge Det skal investeres 10-talls milliarder i fornybar energi de neste årene, noe som gir store muligheter for innovative leverandører.

Men, hvordan kan vi som leverandører få tilgang til disse midlene?


Til SEC2023 kommer Ida Johanne Bohmann, senioradvokat i CMS Kluge. Hun vil ha et innlegg med spesielt fokus på prosjektfinansiering av fornybar energiprosjekter.

Hva er finansieringstrendene i det europeiske markedet, og hva er typiske trekk ved slike finansieringer, risiko og struktur? Videre er det interessant å se på hva som er status i Norge, og om vi har det nødvendige regelverket på plass for å legge til rette for en bærekraftig finansieringsordning (spesielt innenfor offshore vind), og hvilke elementer som er viktig for å kunne finansiere det grønne skiftet.Ida Johanne Bhomann, senioradvokat, er tilknyttet CMS Kluges avdeling for Corporate, og jobber hovedsakelig med transaksjoner som relaterer seg til både norske og internasjonale låneavtaler, syndikert lånefinansiering samt oppkjøps- og prosjektbasert finansiering.

Hun har også arbeidet med flere prosjektfinansieringer innenfor vindkraft samt grønne finansieringsmodeller. Ida Johanne har videre erfaring fra arbeid internt i internasjonal bank og med insolvensrettslige problemstillinger


I tillegg samler vi en rekke sentrale aktører på en egen "finansieringsøy" i den største utstillingshallen. Her vil du som leverandør kunne få konkrete svar og tilbakemeldinger på hvordan du skal gå frem for å sikre kapital til innovasjonsprosjekt, enten låne- eller investorfinansiert!
13. og 14. september 2023 møter du en samlet leverandørindustri på den stadig viktigere Stavanger Energy Conference (SEC2023).


Det er en populær møteplass som handler om å ta del i mulighetene, og på SEC2023 er vi så konkrete som mulig. I 2021 samlet vi 110 utstillere og 4000 besøkende fra over 500 selskap på Bekhuskaien i Stavanger. Når vi nå flytter vi til Stavanger Forum, får vi enda bedre muligheter til å fasilitere møter mellom utstillere og innkjøpere. Som vanlig presenterer vi siste nytt om de store kommende prosjektene, og viktigst av alt - hvordan du som leverandør kan komme i posisjon til å levere på disse!


Vi sees på SEC 2023!

Comments


bottom of page