top of page

KONFERANSE

SEC2023 fokuserer på hvordan den regionale leverandørindustrien kan ta del i, og tilpasse seg det grønne skiftet. Vi jobber hardt med å få hvert enkelt foredrag og aktivitet til å følge denne røde tråden, og oppfordrer de enkelte foredragsholdere til å bruke tid på fremtidige prosjekt og kontraktsmuligheter.

Endel av mulighetene vil naturlig nok ligge langt frem i tid, men arbeidet for å komme i posisjon til å levere mot disse, starter allerede nå!

 

Under finner du det foreløpige oppsettet og programbolkene for de to konferansedagene. Dette vil være åpent for endring, alt etter tilbakemeldinger programkommitéen får mtp innhold og ønsker fra industrien. Stavanger Energy Conference skal fortsatt være av og for leverandørindustrien!

Forsynigskjeder utordringer og muligheter
Finansiering av det grønne skiftet
Industrieventyr i horisonten CCS og hydrogen
Muligheter ihavvind
Dag 2 TBA
Energihovedstaden
Kopi av Kopi av Kopi av Kopi av Kopi av Kopi av Kopi av Kopi av Neutral Elegant Laptop Pho

Vi gleder oss til å avsløre programmet for 2023. Følg med!

DAG 1

Panel debatter

Forsyningskjeder
utfordringer
og
muligheter 

 

Alliansens betydning i suksessfull utvikling av verdikjeder!

v/Guro Høyaas Løken

Managing Director / Head of Windstaller Alliance 

Guro Høyaas Løken picture (002).jpg
windstaller-alliance-logo-pos-v1.png

Finansiering av
det grønne skiftet

Finansieringsmuligheter innen havvind!

v/ Anders Gerlach Nielsen

Eksfin, Head of Section Renewable Enegy & Industry, Large corporate 

1547111139919.jpg
logo_no.png

Prosjektfinansiering av fornybar energiprosjekt!

v/ Ida Johanne Bohmann

Senioradvokat CMS Kluge

Ida-Johanne-Bohmann-CMS-Norway.jpg
52debbe6-4dbe-4ad6-bd24-ab27410fb096.png

Nye muligheter i USA for norske leverandører!

v/ Kristoffer Svendsen

Førsteamanuensis UiS

eLUxRAuHeXw38e4LrtBm0Eq9hVk0F9ak2uZDSMlVF3m58NxOKw.jpg
uis2.jpg

Industrieventyr
i horisonten  
CCS og hydrogen

Muligheter i havvind

DAG 2

Energihovedstaden
 

Stavanger-regionen befester og forsterker posisjonen som Norges energihovedstad,
hva betyr det dette for leverandørindustrien, nyetableringer og arbeidsplasser?

 

Nye verdikjeder i det grønne skiftet

Upløyd mark av muligheter for fremoverlente leverandører!

 

Solenergi

En stadig viktigere brikke i fremtidens energiforsyning, også i Norge!

 

Biogass

Enormt potensial i ferd med å skyte fart?

 

Moderne bergverksindustri

- hva trengs for en bærekraftig utvinning av viktige mineraler?

 

Fossil energi

Fokus på renere produksjon og bruk

 

Vedikjede
Sol
Biogss
bergveksindustri
Fossil energi
Vi samarbeider med de best

VI SAMARBEIDER MED DE BESTE

UiS_liggende_logo_positiv_RGB.png
bottom of page