top of page

PROGRAM

SEC2023 fokuserer på hvordan den regionale leverandørindustrien kan ta del i, og tilpasse seg det grønne skiftet. Vi jobber hardt med å få hvert enkelt foredrag og aktivitet til å følge denne røde tråden, og oppfordrer de enkelte foredragsholdere til å bruke tid på fremtidige prosjekt og kontraktsmuligheter.

Endel av mulighetene vil naturlig nok ligge langt frem i tid, men arbeidet for å komme i posisjon til å levere mot disse, starter allerede nå!

 

Under finner du det foreløpige oppsettet og programbolkene for de to konferansedagene. Dette vil være åpent for endring, alt etter tilbakemeldinger programkommitéen får mtp innhold og ønsker fra industrien.

Stavanger Energy Conference skal fortsatt være av og for leverandørindustrien!

Kopi av Kopi av Kopi av Kopi av Kopi av Kopi av Kopi av Kopi av Neutral Elegant Laptop Pho

Vi gleder oss til å avsløre programmet for 2023. Følg med!

DAG 1

Panel debatter

Forsyningskjeder
utfordringer
og
muligheter 

 

Finansiering av
det grønne skiftet

Industrieventyr
i horisonten  
CCS og hydrogen

Muligheter i havvind

DAG 2

TBA

Vi samarbeider med de beste!

uis2.jpg
bottom of page