top of page

Industrikonsernet Lyse har bidratt til bærekraftig vekst og samfunnsbygging i over 100 år, og har i dag virksomhet innen energi, telekommunikasjon og infrastruktur. Konsernet er blant landets største produsenter av fornybar vannkraft, og er en av landets største telekomaktører.

Under Stavanger Energy Conference 2021 ønsker vi å knytte kontakt med leverandører og samarbeidspartnere som kan bidra til å utforske muligheter innen karbonfangst og -lagring, og økt produksjon av biogass. Dette er et utvalg prosjekter som vi jobber med som kan gi betydelige bidrag til kutt i klimagassutslipp.

KORT OM VÅRE PROSJEKTER:


Karbonfangst og -lagring

Forus Energigjenvinning er det største punktutslippet av CO2 i Sør-Rogaland, og her har Lyse og IVAR det siste året utredet muligheter for karbonfangst. I samarbeid med Aker Carbon Capture utredes en etablering som kan påbegynnes allerede i 2023. Målet er at dette prosjektet kan bli neste steg i regjeringens “Langskip”-satsing og kobles på mulighetene som “Northern Lights” gir for å lagre CO2 under havbunnen. Dersom dette blir realitet, kan Rogaland få et av de første fullskala karbonfangstanleggene i verden.


Biogass

Landbruksfylket Rogaland har gode muligheter for økt biogassproduksjon fra husdyrgjødsel. IVAR sitt biogassanlegg på Grødaland har i dag ledig kapasitet til å ta imot og behandle husdyrgjødsel fra landbruket på Jæren. Med dette utgangspunktet har selskapene IVAR, Lyse og Felleskjøpet satt i gang utredning av ytterligere biogassproduksjon i eksisterende og nye anlegg. Økt biogassproduksjon har potensial til å bidra til store klimagevinster.

Vi ser fram til å treffe mange spennende aktører i august!Opmerkingen


bottom of page