top of page

ColliCare Projects & Logistics

For første gang deltar ColliCare på Stavanger Energy Conference, og vi ser frem til å møte dere og fortelle om våre tjenester tilpasset olje- og energibransjen.


ColliCare Project & Logistics er ColliCare-konsernets spydspiss inn mot maritim sektor, olje & gass, energi, havbruk, infrastruktur, decom og øvrige prosjektorienterte markeder, og har sine lokaler på Forus i Stavanger.

ColliCare Project & Logistic tilbyr blant annet chartering, supercargo, olje- og forsyningsbase logistikk.

Sterk kompetanse og lang erfaring innenfor disse tjenestene er selskapets fortrinn, og med fokus på personlig service gir dette en trygg og god kundeopplevelse.


Stavangeravdelingen tilbyr også tradisjonelle ColliCare-tjenester som import/eksport via sjø, -bane, - vei,- fly og distribusjon.

ColliCare Logistics er en norsk, privateid og innovativ tilbyder av alle logistikktjenester innenfor sjøfrakt, veitransport, flyfrakt, togfrakt, tredjepartslogistikk, distribusjon, hjemlevering for netthandel og lagertjenester.

Vi har som mål å forbedre din konkurransekraft, gjennom totale løsninger innen vareflyt, fra produsent til sluttbruker. Våre kunder er importører, eksportører og industri, med behov for logistikktjenester, særlig i Skandinavia, Europa og Asia.


Våre ansatte er år fremste styrke, med tung fagkunnskap i alle ledd i logistikkjeden er vi mestere i å finne smarte løsninger for kundene. Vi har hovedsete i Norge og egne kontorer i Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Nederland, Italia, Tyrkia, Kina og India, samt et agentnettverk over store deler av verden.

Forretningsidé ColliCare vil igjennom lokal tilstedeværelse utvikle og tilby nye, lønnsomme og globale verdikjedeløsninger – fra produsenter til sluttmottagere.Comments


bottom of page