top of page

KAEFER Energy er del av KAEFER Group, et av Europas største entreprenørselskaper. Konsernet omsetter for ca. 1,7 milliarder euro, og har 30 000 ansatte over hele verden.


KAEFER Energy er et ledende ISO-selskap rettet mot olje- og gassindustrien i Norge. Med over 40 års erfaring og kompetanse, tilbyr vi ekspertise gjennom alle prosjektfaser, innen disiplinene isolering, stillas, tilkomstteknikk, overflate, innredning, samt at vi tilbyr ingeniørtjenester til alle våre fag.KAEFER Energy gjennomfører store utbyggings-,

vedlikeholds- og modifikasjonskontrakter, både on- og offshore.Bedriften har 1.100 ansatte hvor vi i høyaktivitetsperioder sysselsetter gjennom våre kontrakter mer enn 2.000 personer. KAEFER Energy har en omsetning på rundt 2 milliarder kroner, og har langsiktige utbyggings-, vedlikeholds- og modifikasjons kontrakter, både on- og offshore. Fra KAEFER Energys hovedkontor i Stavanger, og avdelingskontor i Bergen og Trondheim, styres blant annet installasjonene Martin Linge Hook Up, Troll A/B/C, Åsgard A/B, Kristin, Statfjord B, Johan Sverdrup, Alvheim, Ula, Vallhall, Skarv, Alvheim og Ivar Aasen. KAEFER Energy utfører også vedlikehold på landanleggene Kårstø og på Mongstad.


Utvikling av produkter

ENERGY Products® er navnet på produktserien til KAEFER Energy.

Produktene er utviklet i samarbeid med våre operative enheter innen isolering, tilkomst, overflate og innredning.

Også engineering er en viktig del av dette samarbeidet. Våre ingeniører arbeider i et innovativt og inspirerende miljø og bidrar til økt kompetanse og videreutvikling av ferdigheter og kunnskap.


Produkter innen passiv brannbeskyttelse og kombinasjonsklasser

Flere av våre utviklingsprosjekter består i utvikling av nye branntekniske løsninger og produkter. Nye produkter av denne typen krever omfattende testing. I tillegg til brann- og eksplosjonstesting må det også gjennomføres andre tester for å dokumentere egenskaper knyttet til termisk isolasjon, støydemping og korrosjonsbeskyttende egenskaper for å kunne håndtere kombinasjonsklasser.


ENERGY Cryocover™


Støy, varme og vibrasjon

Utvikling og forbedringer av metoder og utstyr er også et viktig satsingsområde hos oss. Ofte er slike prosjekter basert på å oppnå forbedrede HMS-egenskaper. Støy, varme og vibrasjon er blant de største kildene til skader og sykdom i prosessindustrien og våre disipliner er blant de yrkesgrupper som er mest utsatt.


Forbedringskultur

KAEFER Energy har etablert en sterk Lean-kultur. Vi skaper merverdi for våre kunder og ansatte gjennom forbedring av våre arbeidsprosesser ved å: jobbe sikkert, levere kvalitet og i henhold til plan, på en kostnadseffektiv måte. I forbindelse med vår forbedringsreise investerer vi tungt også innen innovasjon og digitalisering, med mål om å levere merverdi for kundene og sikre god inntjening for bedriften, og derigjennom trygge arbeidsplassene for våre ansatte.


Innovasjon og teknologi

KAEFER Energy bruker betydelige ressurser på innovasjon, forskning og utvikling innen våre tjenester, ofte i samarbeid med våre kunder og leverandører. Kommunikasjon med våre operatører i felt er et av våre verktøy vi benytter for å fange opp ideer og innspill med basis i deres hverdag, og er et godt grunnlag for nytenking og utvikling av grønne produkter, metoder og løsninger med forbedrende HMS-potensial, kvalitet og effektivitet.
Våre innovasjonsprosjekter består av utvikling av nye tekniske metoder

innen våre disipliner, i tillegg til å søke ny teknologi som på sikt skal

øke verdiskapingen til selskapet.


Et av våre strategiske mål at vi skal være først ute med innovative løsninger. Innovasjonsprosjekter som iverksettes skal skape kundeverdi, ved å levere på sikkerhet, kvalitet, kostnader og/eller planlegging. Våre besøkende på KAEFER Energy-standen under årets SEC, vil få gleden av å bli presentert for en av de pågående innovative prosjektene. Det er bare å glede seg.


HMSK & Risiko

KAEFER Energys har HMSK & Risiko som sitt viktigste fokusområde. Alle våre ansatte skal kjenne seg trygge på sin arbeidsplass og komme uskadd hjem etter dagens innsats.


Vår nullfilosofi er:


Vi skal unngå skader på mennesker, materiell og miljø.


Sertifiseringer

KAEFER Energy er sertifisert i henhold til: ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

KAEFER Energys styringssystem oppfyller kravene i norske lover og forskrifter. Selskapet er prekvalifisert i EPIM som er en felles kvalifiseringsordning for oljeindustrien, samt i Achilles.
Comentarios


bottom of page