Kopi av LIGHTER DISTRICT (1).png

PROGRAM

Stavanger Clean Energy Transition Summit fokuserer på hvordan den regionale leverandørindustrien kan ta del i, og tilpasse seg det grønne skiftet. Vi jobber hardt med å få hvert enkelt foredrag og aktivitet til å følge denne røde tråden, og oppfordrer de enkelte foredragsholdere til å bruke tid på fremtidige prosjekt og kontraktsmuligheter.

Endel av mulighetene vil naturlig nok ligge langt frem i tid, men arbeidet for å komme i posisjon til å levere mot disse, starter allerede nå!

 

Under finner du det foreløpige oppsettet og programbolkene for de to konferansedagene. Dette vil være åpent for endring, alt etter tilbakemeldinger programkommitéen får mtp innhold og ønsker fra industrien. Stavanger Energy Conference skal fortsatt være av og for leverandørindustrien!

DAG 1 || ONSDAG 25. AUGUST 2021

FORRETNINGSMULIGHETER I DET GRØNNE SKIFTET

Åpningsforedrag og generelle betraktninger rundt utviklingen og tilhørende muligheter
 

ENERGY CITIES OF THE WORLD

Verdens energihovedsteder og tilpasningen til fremtidens energimiks

SIRKULÆR ØKONOMI OG BÆREKRAFTIG NYSKAPNING

- Fra lineær til sirkulær økonomi i en råvarenasjon - et paradigmeskifte for norsk leverandørindustri?
  v/ Tore Gjedebo, Investor og Initiativtager til Faunaeksperimentet
- A financially appealing approach to the Maritime and Offshore Sector!
  A circular approach is interesting from an ecological as well as an economic perspective. This makes sustainability financially appealing.
  v/ Egbert Vennik, CEO Hendrik Veder Group

 

FINANCING THE GREEN DEAL

Finansieringsmuligheter for bærekraftige prosjekt og nyvinninger

MØTEBØRS

Strukturerte korte møter med innkjøpere og prosjektledere. FORHÅNDSBOOKING!

KVELDSARRANGEMENT

Middag og underholdning for utstillere, foredragsholdere og spesielt inviterte

DAG 2 || TORSDAG 26. AUGUST 2021

HAVVIND
Prosjektoppdateringer og muligheter

- Hywind Tampen - Læring og teknologiutvikling i et prosjektgjennomførings- og driftsperspektiv
  v/ Olav-Bernt Haga (Prosjektdirektør Hywind Tampen) og Ole Arild Larsen (Operasjonell leder Hywind Tampen)

- Flexifloat - innovasjon for energiproduksjon til havs!
  v/ Knut Høiland, Leder Forretningsutvikling, Rosenberg

KARBONFANGST OG LAGRING (CCS)

- Forretningsmuligheter i en lokal Verdikjede for CO2
 
v/Forus Energigjenvinning, Lyse v/ Audun Aspelund (Prosjektdirektør Karbonfangst) og Aker Carbon Capture

 

MOBILITY

Fremtidens transport på vei, sjø og i luft

GRØNN HYDROGEN

Pågående prosjekt og muligheter innen transport og industri

- Muligheter i Lokalprodusert Hydrogen

  v/Morten S. Watle, Daglig Leder GreenH

BATTERY HOUR

- Muligheter i Norsk Batteriindustri
   v/ Svein Kvernstuen, CEO Beyonder

BIOGASS

Hvilke prosjekt finner vi i regionen, og hvilke muligheter gir disse?

MØTEBØRS

Strukturerte korte møter med innkjøpere og prosjektledere. FORHÅNDSBOOKING!

renewable-energy-4176010_1280.jpg

BLI MED PÅ DET BÆREKRATIGE SKIFTET !

Stavanger Energy Conference er nå i en fase der vi inngår samarbeidsavtaler og sponsorrater med viktige næringslivsaktører for en best mulig gjennomføring i 2021. Vi ønsker et inkluderende arrangement der alle som ønsker å bidra vil få muligheten til det. Vi må stå sammen og hjelpe hverandre både som region og som bransje, kun slik kan vi felles finne Nye Forretningsmuligheter i en Bærekraftig Fremtid.

Utstilling - Stands og selskapsprofilering

Vi har foreløpig kapasitet til å ha ca 300 utstillere og 12000 besøkende. Samtidig planlegger vi flere parallelle aktiviteter og sesjoner med mål om å engasjere flest mulig, og markere Stavangers posisjon som Energihovedstad.

Vi legger som tidligere år opp til å ha en lav inngangskostnad for å stille ut, slik at de fleste har råd til å vise frem teknologi, kunnskap og produkter som hører hjemme i det grønne skiftet.

Standard stand: 2750,-/kvm + 5000,- i registreringsavgift som inkluderer standpersonell, tepper, vegger, strøm, møtebørs og to billetter til kveldsarrangementet.

​Roll-up stand: 17,500,- totalt - et enkelt alternativ for deg som ikke trenger så mye plass.

​Sponset stand: 0,- For deg som er nyetablert og lever gründertilværelsen*.

 

Sponsorer

For å sikre et best mulig arrangement for regionen, er vi avhengige av at lokalt næringsliv kan være med å dele på den økonomiske risikoen. Dette er spesielt viktig i den usikre tiden vi er i nå, med en pandemi vi foreløpig ikke har kontroll på, og som kan føre til at hele arrangementet blir endret, utsatt eller i verste fall avlyst. Vi vil markedsføre våre sponsorer på best mulig vis i tiden frem mot arrangementet, og det vil bli en rekke fordeler for sponsorene ifm selve arrangementet. Ta kontakt for mer inforamsjon om hvordan du kan bidra og støtte arrangementet.

 

Gratis stand

Vi ønsker også i 2021 å sponse et par selskap vi mener fortjener det. Dette er typisk energirelaterte selskap i startfasen, selskap som ikke har råd til å være med på et slikt event uten sponsing.

Vi ønsker på denne måten å spesielt fremheve de som har turt å satse i et særdeles utfordrende marked, og slik fremstår som gode ambassadører for regionen og bransjen med sin ståpåvilje og pågangsmot.